Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaste ja lastevanemate pöördumine Tallinna linna ja Eesti avalikkuse poole:
peatame Eesti vanima kooli lõhkumise